משלוח מהיר רוב ההזמנות מגיעות תוך שלושה ימי עסקים, אחוז גדול מהן תוך שני ימי עסקים  - פיצוחי ציון החנות און ליין - פיצוחים, פירות יבשים, תבלינים, משקאות אלכוהוליים, יינות ועוד... - מעל 50 שנות עשייה - כל מה שצריך לבית - כל מה שאתם צריכים למסיבה, אירוע, או אירוח מיוחד - פיצוחי ציון זה יותר מנישנוש...  
לחנות

תקנון הזמנות ומשלוחים

 • ברוכים הבאים לאתר פיצוחי ציון און ליין אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.
 • מובהר כי, עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה המפורט להלן.
 • ניתן לפנות בכל שאלה למוקד שירות הלקוחות באתר או בטלפון 054-6983493.
 • חברת א.ע.ש קליית ציון בע"מ (להלן: "החברה או פיצוחי ציון") בעלת המותג "פיצוחי ציון" מפעילה אתר ו/או אפליקציה במסגרתה מתבצעות מכירות קמעונאיות ו/או מסחריות. האתר מנוהל ע"י פיצוחי ציון מרח' תוצרת הארץ 1 (פארק אופיר) באר שבע.
 • כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה והוא מסכים להוראותיו בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד פיצוחי ציון ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של פיצוחי ציון על פי תקנון זה.
 • בהצטרפותו של הלקוח ברכישת המוצרים באתר ו/או האפליקציה מצטרף הלקוח גם למועדון הלקוחות של פיצוחי ציון. הלקוח מאשר כי קרא את תקנון מועדון הלקוחות וכי הוא מסכים לתנאיו.
 • השירות שניתן במסגרת פיצוחי ציון מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי פיצוחי ציון לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור השירות"). על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות, על הלקוח לברר את אזורי החלוקה באתר החברה.
 • יובהר כי, על אף האמור לעיל לפיצוחי ציון הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
 • אספקת מוצרים שנרכשו בפיצוחי ציון אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
 • רכישה של סיגריות, מוצרי טבק ומשקאות משכרים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. קבלת משלוח המכיל סיגריות ו/או מוצרי טבק ו/או משקאות משכרים דורשת נוכחות של הלקוח בבית בעת קבלת המשלוח, וזיהויו בתעודת זיהוי או באמצעי זיהוי אחר.
 • פיצוחי ציון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי פיצוחי ציון בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר ו/או באפליקציה לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 • פיצוחי ציון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות המכירות וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
 • תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

א.   המוצרים

 • בתקנון זה הביטוי "מוצרים" פירושו מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים הנמכרים מעת לעת בחנויות של פיצוחי ציון ואשר מועד אספקתם התבקשה על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו "אספקה".
 • שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: "רשימת המוצרים").
 • פיצוחי ציון אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים בפיצוחי ציון . פיצוחי ציון רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל.
 • אופן הצגת המוצרים בפיצוחי ציון יקבע על ידי פיצוחי ציון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי, תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את פיצוחי ציון.
 • הלקוח יהא רשאי להוסיף ל"סל הקניות" / "עגלת הקניות" גם מוצרים שבסמוך לשמם ברשימת המוצרים יצוין כי הינם בסטטוס של "המוצר חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר. משמעות המושג "המוצר חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר תהא כי המוצר איננו מצוי בעת ההזמנה במלאי החנות המספקת. במקרה זה הלקוח לא יחויב בגין המוצר הנ"ל, אנו נמליץ על תחליפים במידה וניתן ו/או הלקוח מבקש זאת. והיה ולא נוצר קשר עם הלקוח, פיצוחי ציון תהא רשאית לספק תחליפים למוצרים חסרים עפ"י שיקול דעתה גם אם מחירו של המוצר החלופי יהא שונה ממחיר המוצר המוזמן.במקרה זה תעמוד ללקוח האפשרות להחזיר במשלוח הבא את המוצר החלופי במידה ואינו לשביעות רצונו, והלקוח יזוכה במלוא מחיר המוצרים המוחזרים.

ב.  המחירים

 • מחירי המוצרים שיפורסמו בפיצוחי ציון הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר פיצוחי ציון ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. פיצוחי ציון תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.
 • בכל הנוגע למכירות פיצוחי ציון המתבצעות באמצעות הטלפון, הפקסימיליה, הדוא"ל או אתר האינטרנט, בין אם המוצרים נושאים תו מחיר המוטבע עליהם ובין אם לאו, מחירי המוצרים הנמכרים בפיצוחי ציון אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים בסניפי פיצוחי ציון מהם נאספים המוצרים לצורך אספקתם ללקוח. בכל מקרה יחייב המחיר המצוין על גבי החשבון, שהוא מחיר פיצוחי ציון ולא המחיר המופיע (אם מופיע) על תג מחיר כלשהו המוטבע על המוצר. למען הסר ספק בדבר מחירו של המוצר לצרכן, מודבקת מדבקת פיצוחי ציון על תג מחיר. ללקוח המבקש לרכוש מוצרים באמצעות הטלפון תעמוד האפשרות שמחירי המוצרים יוקראו לו על פי בקשתו. מחירי המוצרים מפורטים גם באתר האינטרנט פיצוחי ציון וניתנים לבירור לפני ההזמנה. המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר פיצוחי ציון כאמור לעיל, ויישמרו למשך 14 יום בלבד.מחירי המוצרים המסומנים בהנחה, במבצע או בהטבה אחרת יישמרו למשך 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה, לא כולל הטבות קופונים ו/או שוברים אישיים.
 • יובהר כי, הטבות קופונים ו/או שוברים אישיים לא נשמרות, והן יחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה.
 • מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע ואשר מסומן בצידם הסימן בהנחה, במבצע או בהטבה אחרת יסופקו במחיר המבצע כפוף לכך שמועד האספקה חל תוך 14 ימים מיום סגירת ההזמנה. מוצרים אשר נרכשים בהטבה כנגד מימוש של קופון / שובר אישי יסופקו עם ההטבה בכפוף לכך שהקופון / השובר האישי בתוקף במועד האספקה.
 • למען הסר ספק, יובהר כי, אם מועד האספקה חל לאחר חלוף 14 ימים מיום סגירת ההזמנה, או לאחר תום תוקף הקופון או השובר האישי, הלקוח יחויב בגין המוצר זה בהתאם למחירו במועד האספקה. מובהר עוד, כי במקרה זה אם מוצר אשר המחיר המוצג לגביו במסגרת מבצע פג בטרם סופק המוצר ללקוח, יחוייב בגינו מחיר המחירון ללא מבצע ו/או ללא הטבת קופון / שובר אישי. במקרה של שינוי סל המוצרים בהזמנה, יעודכנו המחירים, המבצעים וההטבות בהזמנה בהתאם ליום סגירת ושליחת ההזמנה המעודכנת ויישמרו ל-14 ימים נוספים (לא כולל הטבות קופונים שוברים אישיים כאמור, שיחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה).
 • חיוב הלקוח בגין מוצרים שקילים יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל. יוסבר כי בעת ביצוע הזמנה אומדן ערך ההזמנה שנמסר ללקוח מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים השקילים המוזמנים, ואולם החיוב בפועל יתבצע עפ"י שקילה של המוצרים בסמוך לאספקתם ללקוח.
 • מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

ג.  ביצוע הרכישה באתר

 •  הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר או ברשימות האישיות של הלקוח.
 • סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום" או "לתשלום בקופה". על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה.
 • בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה.
 • בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, למעט במקרה בו מתבצעת הזמנה בפעם הראשונה, יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי המוצרים יוחזרו לחנות. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות. יודגש כי, לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן לפיצוחי ציון , לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח. במקרים הבאים לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת כאמור, ונוכחות הלקוח וכן הצגת תעודה מזהה במועד אספקת המוצרים, תהא תנאי הכרחי לאספקתם: (א) משלוח בהזמנה ראשונה של הלקוח באתר. (ב) לקוח ששילם עבור קנייתו באמצעות כרטיס אשראי תייר. (ג) הזמנה שמכילה סיגריות ו/או מוצרי טבק ו/או משקאות משכרים ו/או מוצרי פארם יקרי ערך (על פי קביעתה של הנהלת האתר).
 • הלקוח מאשר שידוע לו שהשליח לא יעלה בבניין לקומה רביעית ומעלה ללא מעלית, או לבניין עם קשיי גישה לכניסה, למשל בשל שיפוצים, עבודות תמ"א וכיוב'.
 • הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת פיצוחי ציון וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה ל"מעבר לקופה".
 • פיצוחי ציון שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות בפיצוחי ציון וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.
 • מובהר כי שירות פיצוחי ציון אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.

ד.  התשלום

 • התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "החשבון שלי", "פרטים אישיים". ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר.
 • לאחר חיוב הלקוח בכרטיס אשראי ומשלוח המוצרים שהלקוח רכש ליעדם, תופק עבור הלקוח חשבונית עסקה או חשבונית מס ממוחשבת. הלקוח מאשר בזאת כי הוא מסכים למשלוח החשבונית אליו בדואר אלקטרוני (או בכל אמצעי ממוחשב אחר שפיצוחי ציון תמצא לנכון). הלקוח רשאי לבטל הסכמתו לקבלת חשבונית במייל בכל עת באמצעות מסירת הודעה באתר, באפליקציה, בטלפון ובוואטסאפ.
 • על אף האמור לעיל פיצוחי ציון שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 • תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחנויות חברת פיצוחי ציון בעת מועד האספקה.

ה.  דמי משלוח

 • לרשות הלקוח מספר דרכים לבצע הזמנה: שליחת הזמנה דרך אתר פיצוחי ציון ו/או באמצעות אפליקציית "פיצוחי ציון".
 • בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך 30 ₪ כולל מע"מ בגין אספקת מוצרים עד משקל של 20 ק"ג. כל חריגה ממשקל 20 ק"ג תחוייב בתוספת תשלום בהתאם למשקל ההזמנה (כל משלוח במשקל 20 ק"ג או חלק ממנו יחוייב סכום של 30 ₪ כולל מע"מ. משלוחים לישובי ספר, ישובי קצה, אילת, מצפה רמון, ישובי הערבה, ים המלח, רמת הגולן יחוייבו בסך של 50 ₪ כולל מע"מ לכל חבילה (20ק"ג). ישובים מעבר לקו הירוק רק באישור החברה ומראש.
 • דמי המשלוח יקבעו סופית בהתאם לסכום הקניה לתשלום ביום אספקת המוצרים.
 • מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו, יחויב בדמי משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב (אם חויב), בהתאם לתעריפים הקבועים באתר, וזאת גם אם המשלוח המקורי הינו ללא דמי משלוח או בהטבה בדמי משלוח

ו.  אספקה

 • המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי פיצוחי ציון (לעיל ולהלן: "המשלוח"), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותה של פיצוחי ציון שלא לספק מוצרים כלשהם, מאחת מהחנויות הפועלות במסגרת פיצוחי ציון אשר תיבחר על ידי פיצוחי ציון בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי (לעיל ולהלן: "החנות המספקת").
 • מובהר כי, אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) ופיצוחי ציון שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 • בעת מילוי ההזמנה יבחר הלקוח במועד אספקה מבוקש. הלקוח יבחר את התאריך ואת מועד ההספקה שהוא מעוניין שבו יסופק המשלוח מתוך רשימת המועדים האופציונליים לאזור השרות של הלקוח, שתוצג בלחיצה על הקישור "זמינות משלוחים". מובהר כי פיצוחי ציון תציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
 • מועד האספקה האפשרי לבחירה הינו בכפוף לרשימת המועדים האפשריים כמפורט לעיל.
 • פיצוחי ציון תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, פיצוחי ציון אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי פיצוחי ציון בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. פיצוחי ציון תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת.
 • פיצוחי ציון לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.
 • במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח.
 • בעת אספקה של מוצר באיסוף עצמי כאמור בסעיף 37 לעיל, על הלקוח להזדהות בפני הנציג בנקודת האיסוף באמצעות תעודת זיהוי תקפה כמקובל בפיצוחי ציון. את כרטיס האשראי באמצעותו ושעל שם המחזיק בו בוצעה ההזמנה וכן את כל פרטי ההזמנה, כולל מספר הזמנה. מובהר כי ללא מסירת כל הפרטים דלעיל לא יסופק המוצר.
 • למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי פיצוחי ציון.

ז.  החזרת מוצרים

 • על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
 • במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.
 • במידה ופיצוחי ציון תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת פיצוחי ציון אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע (הן בסמוך למוצר והן ב"קישור" למוצר ע"י סימונו באתר). מחירי המבצע נשמרים למשך 14 ימים מיום סגירת ההזמנה. מובהר כי, הטבות קופונים שוברים אישיים אינם נשמרים, ואלה יחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה.
 • ככל שתחליט פיצוחי ציון להעניק ללקוחותיה מתנות ו/או הטבות לקונים בשירות פיצוחי ציון, בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ופיצוחי ציון תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

ח.  ביטול / שינוי הזמנה

 • לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר עד 12 שעות לפני מועד האספקה המתוכנן של ההזמנה.
 • במקרה של שינוי שהוא עדכון של סל המוצרים, יעודכנו המחירים, המבצעים וההטבות בהזמנה בהתאם ליום סגירת ושליחת ההזמנה המעודכנת. במקרה זה יישמרו המחירים והמבצעים ל-14 ימים מעת סגירת הזמנה המעודכנת0, וזאת למעט הטבות קופונים שוברים אישיים כאמור, שיחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה. ניתן לבצע עדכון לזמן האספקה בלבד למועד אספקה שיחול עד לא יאוחר מ-14 ימים ממועד ההזמנה המקורית. במקרה של שינוי סל המוצרים בהזמנה, יחושב מחיר הסל לפי המחירים במועד סגירת ההזמנה המעודכנת והמחירים יישמרו ל-14 ימים, לא כולל הטבות קופונים שוברים אישיים כאמור, שיחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה.
 • ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות בטלפון, בצ'ט באתר, באפליקציה ובוואטסאפ. ביטול/שינוי הזמנה למוצרים מיוחדים שנקבע לגביהם מועד אספקה נפרד, יכול להתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני בלבד.
 • פיצוחי ציון תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.
 • בנוסף לאמור לעיל, הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שאינם אלה: (א) טובין פסידים (מתקלקלים או מתכלים); (ב) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; (ג) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית; ביטול הרכישה אפשרי באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות הטלפוני וזאת עד 14 ימים מיום אספקת המוצר. ניתן לבטל עסקה באחת מהדרכים הבאות: בטלפון למספר: 054-6983493; בדואר רשום לכתובת: מוקד שירות לקוחות, פיצוחי ציון בע"מ, רחוב הבונים 31 ת.ד. 17318 בבאר שבע; בדואר אלקטרוני לכתובת support@pizohaizion.co.il באתר – דרך קישור "צור קשר" או בצ'ט; וכן – דרך וואטסאפ.
 • יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות פיצוחי ציון כפי שתהא מעת לעת.
  ביצוע הזמנה ורכישה על ידי הלקוח בפיצוחי ציון יכולה להתבצע הן באמצעות האינטרנט, והן באמצעות האפליקציה.
 • למען הסר ספק יובהר כי האמור בתקנון זה בדבר רכישה באמצעות האינטרנט, יחול בשינויים המחויבים גם על הזמנה באמצעות אפליקציית "פיצוחי ציון" ו/או אתר האינטרנט.

ט.  הערות למוצר

 • על כל מוצרי החברה מצויינים הנתונים ו/או הרכיבים ו/או המרכיבים.
 • ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.
 • אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.
 • באתר מוצג סימון תזונתי למוצרי המזון הנמכרים בו, לרבות סמלי מזון אדומים, כנדרש בתקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), תשע"ח-2017 (בסעיף זה – "התקנות"), וזאת על פי המידע שהתקבל מהספקים ובאחריותם. הסימון התזונתי וסמלי המזון מופיעים בדף המוצר. התקנות אינן חלות על מוצרים שיוצרו או יובאו לפני יום 1.1.2020, ומוצרים כאמור ייתכן שיסופקו ללקוח ללא סימון הנדרש בתקנות, אף אם סימון כנ"ל מופיע בדף המוצר.
 • התמונות הינן להמחשה בלבד.
 • תוקף המבצע הינו בהתאם למפורסם באתר, בכפוף לשמירת המבצעים וההטבות.
 • פיצוחי ציון תהא רשאית על פי שיקול דעתה, מעת לעת, באופן קבוע או זמני, להעניק ללקוח הטבה בדמי המשלוח. ההטבה יכולה להיות במלוא דמי המשלוח או בחלקם. ההטבה תינתן בדרך של זיכוי הלקוח בסכום החיוב העודף בגין דמי המשלוח או באי חיובו של הלקוח, או במתן הנחה כספית בשווי דמי המשלוח או חלקו, על פי קביעתה של פיצוחי ציון.
 • המחירים באתר אינם כוללים את עלות המשלוח, אלא אם צוין אחרת באתר. החיוב בגין משלוח המוצר, יבוצע על ידי פיצוחי ציון או על ידי ספק המשלוחים, כפי שייקבע על ידי פיצוחי ציון. פיצוחי ציון תהא רשאית על פי שיקול דעתה, מעת לעת, באופן קבוע או זמני, להעניק ללקוח הטבה מלאה או חלקית בתשלום עבור המשלוח, כפי שיפורט באתר. ההטבה תינתן בדרך של זיכוי הלקוח בסכום החיוב העודף בגין דמי המשלוח או באי חיובו של הלקוח, על פי קביעתה של פיצוחי ציון.
 • פיצוחי ציון תהא רשאית, מעת לעת, לקבוע תנאים והגבלות בכל הנוגע לאספקה המוצרים, לרבות הספקה למקום סמוך בתיאום עם הלקוח. במקרה של משלוח חריג, פיצוחי ציון המוצרים רשאית לגבות תשלום נוסף בהתאם למפורט באתר ו/או כפי שיאושר טלפונית או אחרת אופן פרטני מול הלקוח. לצרכי סעיף זה, משלוח חריג כולל משלוח של מוצרים לאזורים המוגדרים על ידי מערכת הביטחון או גורמי אכיפה כבעלי גישה מוגבלת מבחינה ביטחונית, וכן משלוחים הדורשים כוח אדם ו/או אמצעים מיוחדים ו/או פעולות מיוחדות.
 • לעיתים האספקה לבית הלקוח תתבצע ע"י שירות משלוחים חיצוני אשר אזורי האספקה שלו שונים מאזורי האספקה של פיצוחי ציון. במידה וההזמנה בוצעה מחוץ לאזורי האספקה של נותן שירותי המשלוחים, ספק המוצרים ייצור קשר עם הלקוח לצורך ביטול ההזמנה וזיכוי הלקוח בגינה. פיצוחי ציון ו/או הספקים לא יהיו אחראים כל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם.
  הלקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות על פיו (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). לשם הנוחות, על פי חוק הגנת הצרכן, לקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר שנמכר במכר מרחוק עד 14 יום ממועד קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש בחוק, לפי המאוחר מביניהם. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, ובכלל זה טובין פסידים, "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995.
 • החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, ככל שהלקוח בחר לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.
 • לקוח שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי החברה במקום עסקו, על חשבון הלקוח. משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור החברה, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.
  ניתן לבטל הזמנה עד 14 ימים מיום ביצוע העסקה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד, בטלפון למוקד, באתר (באמצעות ערוץ "צור קשר" או צ'ט עם נציג) ובאמצעות וואטסאפ בטלפון 054-6983493.
 • פיצוחי ציון תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. פיצוחי ציון לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו'.

י.  אחריות

 • פיצוחי ציון אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח פיצוחי ציון ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת בפיצוחי ציון ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח בפיצוחי ציון וכד'.
 • הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לפיצוחי ציון ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
 • הלקוח פוטר את פיצוחי ציון מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 • פיצוחי ציון לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.
 • פיצוחי ציון לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם.
 • פיצוחי ציון לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו בפיצוחי ציון ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לפיצוחי ציון או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים לרבות בהובלתם, אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא פיצוחי ציון בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

יא.  החוק החל ותניית שיפוט

 • על ההתקשרות בין הלקוח לבין פיצוחי ציון במסגרת פיצוחי ציון ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
 • פיצוחי ציון והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בבאר שבע בלבד.
 • במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לפיצוחי ציון בכתב בהתאם להוראות כל דין.
 • פיצוחי ציון תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

יב.  הזכויות של פיצוחי ציון באתר

 • הקניין הרוחני בפיצוחי ציון, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של פיצוחי ציון, או של צדדים שלישיים שפיצוחי ציון קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
 • פיצוחי ציון שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 • השם פיצוחי ציון, ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של פיצוחי ציון הם בבעלות מלאה ובלעדית של פיצוחי ציון, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
 • כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג' תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.
 • האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מפיצוחי ציון.

יג.  הזמנות ומשלוחים למוצרי אלכוהול

 • הרוכש אלכוהול מודע היטב לאזהרות המפורסמות על אלכוהול ומצורף לתקנון זה האזהרות הקיימות בנוסחן. ידוע לרוכש שהאזהרות עשויות להשתנות לפי הנחיות הכלליות המפורסמות מעת לעת.
 • רכישה של משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק לרוכש שגילו מעל 18 שנים. בעת ביצוע הזמנת המוצרים יש לציין את גיל הרוכש על ידי מסירת שנת לידה ומספר תעודת זהות לנציג. בעת הגעתו של השליח לבית הרוכש, הנ"ל ימסור את המוצרים אך ורק ולאחר שווידא כי המזמין אכן מעל גיל 18 .לצורך כך יציג בפניו ת.ז. בטרם אספקת המוצרים. במידה והמזמין אינו בכתובת כדי לקבל את הסחורה, ימסור השליח את המוצרים אך ורק לאדם מטעמו אשר מעל גיל 18 ובהצגת תעודת זהות בלבד. במעמד ביצוע המסירה- על המזמין לחתום על גבי עותק החשבונית ולאשר קבלת המשלוח וכן מאשר כי הוצג בפניו ונמסר לידו הוראות התקנון החלות על משלוח מסוג זה. חתימתו על העתק החשבונית כמוה כאישור הוראות התקנון וכן אישור על קבלת המוצרים שהינם שלמים ותקינים וכן תואמים לפרטי ההזמנה וכין אין לרוכש כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד בנא משקאות ו/או מי מטעמה בגין החלפה ו/או מוצר שבור ו/או פגום ו/או אחר. למען הסר ספק קבלת המוצרים כמוה כהעדר דרישה ו/או תביעה כלפי בנא משקאות. גביית התשלום מהלקוח הינה במעמד ההזמנה באמצעות ביצוע עסקת אשראי טלפונית ואישורה ע"י חברות האשראי. ככל שהלקוח מבקש לבצע הזמנה טלפונית וכי התשלום יבוצע במעמד ביצוע מסירת פרטי ההזמנה אזי ימסור השליח ימסור תמורת המוצרים.
 • דמי משלוח- בעת ההזמנה באמצעות הנציג הטלפוני, הרוכש יבחר את הכתובת למשלוח. עלות דמי המשלוח עשויה להשתנות בהתאם למיקום הגאוגרפי של אספקת המוצרים. משלוח באיזורי החלוקה הבאים: ירושלים, חיפה,נשר, קרית אתא, קרית ביאליק, קרית מוצקין, עפולה, רעננה, כפר סבא, ראש העין, פתח תקווה, אריאל, הוד השרון, ראשון לציון, בת ים, חולון, רחובות, גדרה, מזכרת בתיה, קרית עקרון, אשדוד, קרית מלאכי, גן יבנה, אשקלון, שדרות, נתיבות, באר שבע ובהתאם לאישור טלפוני- יקבע בהתאם לאזור המשלוח.
 • הזמנות אפשריות באזורי החלוקה המצוינים בתקנון בלבד וכל עוד אין מניעה טכנית לספק את המוצרים לרוכש. הזמנת מוצרים טלפונית- הזמנות טלפוניות יתבצעו לטלפון שמספרו 054-6983493 מול נציגי השירות של החברה, בימים א' עד ה' משעה 9:00 עד 18:00 בלבד. מכירת אלכוהול ו/או אספקה לא תתאפשר לאחר השעה 23:00. ההזמנה תסופק עד 96 שעות מרגע ביצוע ההזמנה. זמני אספקת המוצרים- זמני המשלוחים יתקיימו בימים ראשון עד חמישי בין השעות 9:00 עד 20:00 בלבד.
 • חברת המשלוחים מתחייבת למסור לרוכש את ההזמנה עד היום שלמחרת ביצוע ההזמנה ובהתאם לזמני פעילות השליח הקבועים בתקנון זה. ככל שהמשלוח לא סופק במועדו, יום למחרת ביצוע ההזמנה נוכח העובדה כי המזמין לא שהה בכתובת ו/או לא היה זמין טלפונית האמורה על אף אישור ההזמנה בידי השליח אזי המשלוח יידחה ליום המחרת בשעות אספקת המוצרים כאמור לעיל. פיצוחי ציון תחייב גם עבור עלות המשלוח שבוצעה ולא נמסרה בנסיבות שבנדון.
 • אופן אספקה – לפני הוצאת המשלוח ללקוח, תבוצע שיחה של השליח עם המזמין, במידה והרוכש לא יימצא בבית בעת זמן הגעת השליח והרוכש לא יגיע תוך זמן סביר לקבלת המשלוח, השליח יחזיר את החבילה לחנות ויתואם עם הרוכש מועד אחר לאספקה. במידה ולא יהיה נוכח בעת זמן המשלוח השני שנקבע, באחריות הרוכש לאסוף את ההזמנה בעצמו, ללא החזר כספי של עלות דמי המשלוח. בעת הגעת השליח, באחריות הרוכש להציג ת.ז וכרטיס אשראי וכן לבדוק את תכולת המשלוח כדי לברר האם סופקו לו המוצרים שביקש, בהשוואה לחשבונית.

יד.  החזרת מוצרים/ ביטול הזמנה 

 • לא ניתן להחזיר משקאות קלים ואלכוהוליים להלן מוצרים פסידיים שעלולים להתקלקל כתוצאה מתנאי החזקה בלתי מבוקרים והכל לפי תקנות הגנת הצרכן ביטול עסקה.
 • נוכח ההכרזה על מצב חירום במשק והשבתתו נוכח נגיף הקורונה בחודש 20/03 ,ועד להודעה חדשה מצד ממשלת ישראל, אין להשיב מיכלי משקה לצורך קבלת פקדון נוכח בריאותם של העובדים והחשש משלום הציבור. הודעה זאת תעמוד בתוקף כאמור עד לשינוי בהכרזת הממשלה.